TNN online งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

TNN ONLINE

สังคม

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

เปิดให้ชมแล้วสำหรับนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์ , พรชัย ใจมา , เฉลิม นาคีรักษ์ , ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

เปิดให้ชมแล้วสำหรับนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ 

รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์ , พรชัย ใจมา , เฉลิม 

นาคีรักษ์ , ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น 

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

จากคอลเลกชันส่วนตัวของ ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานผู้มีจิตศรัทธา โดยนำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้มีจิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5

สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 ที่ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำออกประมูล ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้าง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี และมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชนเจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธาเผยว่า “ด้วยผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบผลงานศิลปะและสะสมผลงานศิลปะมาตลอดกว่า 20 ปี เมื่อได้ทราบว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง  ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” จึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน  โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม ให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” 

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

สืบเนื่องจากอาคารเดิมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดให้บริการทางการแพทย์และเป็นที่บ่มเพาะบุคลากรการแพทย์ในฐานะโรงเรียนแพทย์ได้ใช้งานมามากกว่า 50 ปีนั้นมีสภาพทรุดโทรมและแออัด โครงสร้างเดิมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคเสื่อมสภาพและมีข้อจำกัดด้านการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริการทางการแพทย์

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

ต่อผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการทุกอาคาร ซึ่งปีหนึ่งมีจำนวนประมาณกว่า 2.4 ล้านคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ริเริ่ม “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” โดยวางเป้าหมายเน้นการเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้มีมาตรฐานทางการแพทย์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคในปัจจุบัน และในอนาคต 

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคที่ซับซ้อนเป็นต้นแบบของการรักษา อาคารแห่งใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิม แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดการทำงานแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพของทุกภาควิชา และการคิดถึงใจผู้ป่วยว่าต้องการอะไร ตามแนวคิด “เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจทุก(ข์)คน” เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมประมูลผลงานศิลปะทรงคุณค่าทั้ง 67 ชิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 . (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 .) ที่ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน "รามาฯ รักษาศิลป์ตามลิงค์  https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ข่าวแนะนำ