TNN online เปิดประวัติ "สนามศุภชลาศัย" ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก!

TNN ONLINE

สังคม

เปิดประวัติ "สนามศุภชลาศัย" ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก!

เปิดประวัติ สนามศุภชลาศัย ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก!

เปิดประวัติความเป็นมา "สนามศุภชลาศัย" ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จากวังสวยสู่สนามกีฬา ก่อน BLACKPINK มาแสดงคอนเสิร์ตระดับโลก

เปิดประวัติความเป็นมา "สนามศุภชลาศัย" ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จากวังสวยสู่สนามกีฬา ก่อน BLACKPINK มาแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกเปิดประวัติ สนามศุภชลาศัย ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก! ภาพจาก TNN Online

 


นับเวลาถอยหลังกี่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีการทัวร์คอนเสิร์ตในไทยของ 4 สาว BLACKPINK (แบล็กพิงก์) เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังสุดฮอตจากเกาหลีใต้ จีซู, เจนนี่, โรเซ่, และลิซ่า จากค่าย YG Entertainment  พวกเธอกลับมาพร้อมผลงานล่าสุดสำหรับเวิลด์ทัวร์ BORN PINK ใน BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] SCHEDULE  ANNOUNCEMENT โดยคอนเสิร์ตในไทยครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ซึ่งมีราคาบัตรอยู่ที่  9,600 / 6,800 / 6,600 / 5,800 / 5,600 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 2,000 บาทเปิดประวัติ สนามศุภชลาศัย ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก! ภาพจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 


ทำความรู้จัก สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

แต่เดิมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จะจัดอยู่ที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมา นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก ได้ย้ายสนามแข่งขันไปแข่งขันที่ท้องสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2477 และในปีเดียวกันก็ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณตำบลวังใหม่ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรง บริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์ ซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกฏราชกุมาร เพื่อสร้าง สนามกีฬา และโรงเรียนพลศึกษากลาง สนามกีฬาแห่งใหม่นี้ใช้ชื่อว่า สนามกรีฑาสถาน เริ่มงานตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 จวบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2484


กรมพลศึกษาย้ายมาอยู่ที่ สนามกีฬาแห่งใหม่นี้เมื่อ พ.ศ.2481 พร้อมทั้งย้ายการแข่งขันกรีฑาประชาชนชาย ประจำปี พ.ศ. 2481 จากสนามหลวงมาจัดที่นี่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดล เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกรีฑาสถานเป็นครั้งแรก


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 กรมพลศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถาน เป็น สนามศุภชลาสัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงศุภชลาศัย ปัจจุบันนิยมเรียกสั้น เพียงว่า สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ


ปัจจุบัน สนามศุภชลาสัยได้อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา และได้คืนพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่เรียน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน สมาคมเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการอื่นๆเปิดประวัติ สนามศุภชลาศัย ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก! ภาพจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 


วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับชาติเฉพาะรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หรือกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ

-เพื่อใช้ในการแข่งขันกรีฑาระดับชาติ หรือกรีฑาระหว่างประเทศ

-เพื่อใช้จัดกิจกรรมทางการกีฬา หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลู่วิ่งและอุปกรณ์ประจำสนาม ซึ่งกรมพลศึกษาจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

-การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน


ผู้มีสิทธิขอใช้สนามศุภชลาศัย

หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมัครเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่กรมพลศึกษาให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น


สนามศุภชลาศัย

1. ขนาดสนาม กว้าง 72 ยาว 110 เมตร(สนามฟุตบอล กว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร)

2. ลู่วิ่ง 8 ลู่

3. ความจุที่นั่ง 19,615 ที่นั่ง ด้านมีหลังคา 5,804 ที่นั่ง , ด้านฝั่งตรงข้ามมีหลังคา 5,486 ที่นั่ง , อัฒจันทร์ด้านเหนือ 3,942 ที่นั่ง , อัฒจันทร์ด้านใต้ 4,383 ที่นั่ง

4. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง

5. ห้องผู้ตัดสิน 1 ห้อง

6. ห้องผู้สื่อข่าว 1 ห้อง

7. ห้องรับรองวีไอพี 1 ห้อง

8. ห้องพยาบาล 1 ห้อง

9. ห้องแถลงข่าว 1 ข่าว (จุได้ 50 คน)


อัตราค่าใช้บริการ สนามศุภชลาศัย

1. กิจกรรมทางการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา

   - ค่าบริการสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 2,500 บาท

   - ค่าบริการสกอร์บอร์ด ชั่วโมงละ 500 บาท 

   - ค่าบริการเครื่องเสียง วันละ 1,000 บาท

   - ค่าไฟฟ้าส่องสนาม ชั่วโมงละ 3,000 บาท

   - ค่าสาธารณูปโภค วันละ 2,000 บาท 

   - หลักประกันความเสียหาย ครั้งละ 10,000 บาท


2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ วิทยาศาตร์การกีฬา (มีการจำหน่ายบัตร)

   - ค่าบริการสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 5,000 บาท

   - ค่าบริการสกอร์บอร์ด ชั่วโมงละ 500 บาท 

   - ค่าบริการเครื่องเสียง วันละ 1,000 บาท

   - ค่าไฟฟ้าส่องสนาม ชั่วโมงละ 3,000 บาท

   - ค่าสาธารณูปโภค วันละ 2,000 บาท 

   - ค่าบริการพิเศษ ครั้งละ 100,000 บาท

   - หลักประกันความเสียหาย ครั้งละ 100,000 บาท


การแข่งขันกีฬารายการสำคัญที่ใช้งาน

-เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2509

-เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2513

-เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2521

กีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์)

-กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2502

-ซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2528

-ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน

-ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

-ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนสคัพ

-งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

-ฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี

-ฟุตบอลโลกหญิง รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2550

-ฟุตบอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2550

-เอเอฟซี เอเชียนคัพ 2007

-ไทยลีกคัพ

-ไทยเอฟเอคัพเปิดประวัติ สนามศุภชลาศัย ที่ BLACKPINK จัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก! ภาพจาก TNN Online

 
ที่มา กรมพลศึกษา / wikipedia

ภาพจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / @blackpinkofficial

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง