TNN online "ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

TNN ONLINE

สังคม

"ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

รมว.พณ." เปิดงาน "ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก - แนะสร้าง SoftPower ดึงรายได้เข้าชุมชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานเครือข่ายพ่อค้าม้งไทย หรืองานสัมมนา ม้ง Economic Leaders 2022 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ำความสำคัญของชาติพันธุ์ชาวม้ง และธุรกิจชาวม้ง ที่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมแนะนำชาวม้ง จะต้องรู้เท่าทันโลก สถานการณ์โลก รวมถึงเศรษฐกิจโลก ที่แม้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้า จะเป็นบวกน้อยลง ชะลอตัว พัฒนาได้ไม่เต็มที่ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด และสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังยืดเยื้อ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิต แต่ยืนยันว่า เศรษฐกิจไทยปีหน้า ยังเข้มแข็งสวนทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากการส่งออก ที่ปีนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 9,000,000 ล้านบาท และปีหน้าคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกไม่ต่ำกว่า 9,200,000 ล้านบาท // จากการท่องเที่ยว ที่ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้วกว่า 10 ล้านคน และจะต้องเร่งดึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และสร้าง Soft Power เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน และจากการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ 


สำหรับงานเครือข่ายพ่อค้าม้งไทย จัดโดยสมาคมพ่อค้าม้งไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกิดช่องทางการค้าขายใหม่ ๆ รวมถึงให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งให้พบกับชาวม้งที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ทั้งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าราชการ ทหาร แพทย์ นายอำเภอ และผู้พิพากษา เป็นต้น  ไทย อเมริกา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เป็นต้น


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก


ม้ง Economic Leaders 2022 ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

ข่าวแนะนำ