TNN online ทั่วโลกโหวต ไทย เป็น "ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ" อันดับ 1 ของอาเซียน

TNN ONLINE

สังคม

ทั่วโลกโหวต ไทย เป็น "ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ" อันดับ 1 ของอาเซียน

ทั่วโลกโหวต ไทย เป็น ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ  อันดับ 1 ของอาเซียน

ผลโหวตทั่วโลกเลือกไทย เป็น “ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ” อันดับ 1 ของอาเซียน จากปัจจัยทั้งคุณภาพชีวิต อัตราภาษี ค่าครองชีพ และ ความเป็นมิตรของผู้คน แซงหน้า ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์

เว็บไซต์นิตยสาร U.S. News & World Report ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้คนทั่วโลกมากกว่า 17,000 คน ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ถึงประเทศที่น่าพำนักอยู่ภายหลังเกษียณ (Best Countries for a Comfortable Retirement) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจาก 7 ปัจจัย สำคัญได้แก่ ค่าครองชีพ , อัตราภาษี ,ความเป็นมิตรของผู้คน , สภาพภูมิอากาศ ,การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ,ระบบสาธารณสุข และ คุณภาพชีวิต


โดยในปี 2565 นี้ ประเทศไทย ได้รับการการจัดอันดับให้เป็น อันดับที่ 19 ของโลกจากทั้งหมด 85 ประเทศ สูงขึ้น 1อันดับจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทย กลายเป็นประเทศที่มีอันดับสูงสุดในประเทศกลุ่มอาเซียน จากทั้งหมด 8 ประเทศ (ยกเว้น สปป.ลาว และ บรูไน ที่ไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้) ได้แก่ไทย อันดับที่ 19 ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 24 สิงคโปร์ อันดับที่ 28  มาเลเซีย อันดับที่ 29

อินโดนีเซีย อันดับที่ 38 เวียดนาม อันดับ ที่ 39 กัมพูชา อันดับ 51 เมียนมา อันดับ 68

ข่าวแนะนำ