TNN online ข่าวดี! เกาหลีใต้ เพิ่มโควตา "แรงงานไทย" ไปทำงานกว่า 15,000 คน

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวดี! เกาหลีใต้ เพิ่มโควตา "แรงงานไทย" ไปทำงานกว่า 15,000 คน

ข่าวดี! เกาหลีใต้ เพิ่มโควตา แรงงานไทย ไปทำงานกว่า 15,000 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดี รัฐบาลเกาหลีใต้ เพิ่มสัดส่วน (โควตา) แรงงานไทย จากเดิม 2,500 คน เป็น 15,000 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 600 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการหารือกับ นายมุน ซึงฮย็อน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานที่เชื่อมโยงกับการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยได้สร้างความมั่นใจและกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดความร่วมมือตามมาในหลายด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อเปิดช่องทางให้คนไทย สามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ

          

โดยการหารือทั้งนี้ รมว.แรงงานของไทย เน้นการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เข้าไปพำนักในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการขอเพิ่มสัดส่วนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลี ซึ่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้หารือในประเด็นสำคัญคือ การขอเพิ่มสัดส่วนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2566  เป็น 15,000 คน จากเดิม 2,500 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 600 และในอนาคต เกาหลีใต้ยินดีที่จะเพิ่มสัดส่วนแรงงานไทยเข้าไปทำงานมากขึ้น นื่องจากปัจจุบันเกาหลีใต้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงมีความต้องการนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวนมาก 


ส่วนประเด็นที่คนไทยลักลอบเข้าไปพำนักในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายนั้น ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการตรวจสอบสืบค้นข้อมูลและดำเนินคดีกับบริษัทท่องเที่ยวที่ลักลอบพาคนไทยเข้าไปพำนักในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายแล้วจำนวน 37 ราย
ภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง