TNN online "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย!

TNN ONLINE

สังคม

"น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย!

น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย!

การประปานครหลวง แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย.นี้ เช็กด่วนเลยเริ่มกี่โมง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่เข้ากับท่อประธานเดิม บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 345 ในคืนวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนทางหลวงหมายเลข 345 ถึงคลองพระอุดม (รวมหมู่บ้านและซอยย่อยทั้งหมด)

-ถนนทางหลวงหมายเลข 345 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์ (รวมหมู่บ้านและซอยย่อยทั้งหมด)  


น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย! ภาพจาก การประปานครหลวง (กปน.) 

 นอกจากนี้มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์ บางส่วน เป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตัดถนนบรมราชชนนี ในคืนวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค    


น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย! ภาพจาก การประปานครหลวง (กปน.) 

 มีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงคลองมอญ 

-ถนนสุทธาวาส ถนนรถไฟ ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร  

-ถนนพรานนก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงโรงพยาบาลศิริราช 

-ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมอญ ถึงแยกพรานนก 

-ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองมอญ 

-ถนนบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงคลองบางกอกน้อย     

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android


น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 22-24 พ.ย. คนกรุงเช็กเลย! ภาพจาก การประปานครหลวง (กปน.) 

 


ที่มา การประปานครหลวง (กปน.)

ภาพจาก TNN Online / การประปานครหลวง (กปน.)

ข่าวแนะนำ