TNN online ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล

TNN ONLINE

สังคม

ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล

คำอธิษฐาน วันลอยกระทง 2565 บทขอขมาพระแม่คงคา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล


 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ นอกจากจะเป็นการเริ่มต้น ฤดูหนาวแล้ว ยังเป็นเดือนของ เทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยเทศกาลนี้ผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน ประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา เทพผู้ดูแลสายน้ำที่บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื่นให้สรรพชีวิต อีกทั้งเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่เราชำระสิ่งสกปรกลงแม่น้ำลำคลองให้แปดเปื้อน


คำอธิษฐาน วันลอยกระทง 2565  บทขอขมาพระแม่คงคา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต 


ตั้งนะโม 3 จบ


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ


คำแปล

ข้าพเจ้าขอบูชารอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่ริมหาดทรายแม่น้ำนัมมทา ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปกระทงนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล


คำอธิษฐาน วันลอยกระทง  2 มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ


(คำแปล) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า "สาธุ")

ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคลบทขอขมาพระแม่คงคา 


โดยส่วนมากคนไทยเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการสะเดาะเคราะห์ ฝากทุกข์โศกให้ลอยหายไปกับสายน้ำ คนส่วนใหญ่จึงอธิษฐานหรือขอพรในสิ่งที่ตนปราถนา ซึ่ง TNN ONLINE ได้รวบรวมการอธิษฐานขอพรในเทศกาลลอยกระทงมาให้ดังต่อไปนี้  


1. ข้าพเจ้า ชื่อ........นามสกุล....... ขอถวายบูชาแด่พระแม่คงคา ด้วยกระทงประทีปนี้ ขอพระแม่คงคา เมตตารับการบูชาด้วย จากลูกผ้มีใจภักดี ผู้ตระหนักในความกรุณาปราณี ที่ท่านให้โดยตลอดมา โปรดรับขอขมาจากลูกผู้เอ่ยวาจา ณ ครานี้ หากสิ่งใดผิดพลาดเกิดมี ขอพระแม่คงคา ปราณีให้อภัย และขอพรพระแม่คงคา ผู้มีมหาเมตตาเป็นที่สุด โปรดนำพาความมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความสำเร็จ มาให้แก่ลูกผู้ภักดี ณ ครานี้ด้วยเทอญ สาธุ


2. ตั้งนะโม 3 จบ (นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ)  มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล - ข้าพเจ้าขอบูชารอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่ริมหาดทรายแม่น้ำนัมมทา ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปกระทงนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ


3. คำขอขมาพระแม่คงคา - สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต


ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระยา ท่าจีน, ตาปี นครชัยศรี โขง, ชี, มูล, ละหาร ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกลูกทั้งหลาย เดินทางขายค้า สำเร็จกิจจา คมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์ ยามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจ ชำระมลทิน โสโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล


แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถม ไหลลงคงคา ธาราระทม สารพิษสะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่าซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิกรรม ทำกิจใดใด อุทกภัย อย่าได้เติมซ้ำ อย่าพบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่าให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูก เทอญ


ขอขมาพระแม่คงคา บทสั้นๆ คำอธิษฐาน วันลอยกระทง เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพ TNNOnline 


ข่าวแนะนำ