TNN online เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

TNN ONLINE

สังคม

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เช็กการเดินทาง ที่จอดรถ จุดคัดกรองตรวจ ATK และจุดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม การแพทย์ ทุกขั้นตอนการเข้าร่วมพิธี ได้ที่นี่...

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เช็กการเดินทาง ที่จอดรถ จุดคัดกรองตรวจ ATK และจุดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม การแพทย์ ทุกขั้นตอนการเข้าร่วมพิธี ได้ที่นี่...


กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ด้าน กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. เตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้

ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 4 เส้นทาง

นำประชาชนไปยังจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย รถโดยสารเฉพาะกิจ จอดรับส่งทุกป้าย จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

(1) เส้นทางสโมสรกองทัพบก - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - กรมทางหลวง

(2) เส้นทางสนามศุภชลาศัย - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กรมทางหลวง

(3) เส้นทางวงเวียนใหญ่ - รร.ราชวินิต มัธยม

(4) เส้นทางสนามหลวง - รร.ราชวินิต มัธยม

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการคัดกรองตรวจ ATK ที่จุดกรมทางหลวง จะมีรถโดยสารนำสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนจุดคัดกรองตรวจ ATK ที่ รร.ราชวินิต มัธยม สามารถเดินเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้

รถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการ

- ท่าต้นทาง เที่ยวแรก ตั้งแต่ 8.00 น. 

- ท่าต้นทาง เที่ยวสุดท้าย 16.00 น.

- ท่าปลายทาง เที่ยวสุดท้าย 18.00 น. 

หรือจนกว่าผู้ร่วมงานจะหมดจากพื้นที่ รถจะปล่อยท่าต้นทางทุก 20 นาที

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565บริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่าจัดบริการ "เรือข้ามฟาก" อำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริการเรือข้ามฟาก 3 ท่าเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา 

"ท่าเรือท่าช้าง - ท่าเรือวัดระฆัง - ท่าเรือวัดอรุณ" เรือออกทุก 15 นาที ให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าบริการ

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565


บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry 2 เส้นทาง

กรมเจ้าท่าจัดบริการเรืออำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยกรมเจ้าท่าบริการ ร่วมกับ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จัดบริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าบริการ ในเส้นทางดังนี้

"ท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือท่าช้าง" ให้บริการ 2 เที่ยว เรือออก 8.00 น. และ 9.00 น.

"ท่าเรือท่าช้าง - ท่าเรือนนทบุรี" ให้บริการ 2 เที่ยว เรือออก 18.00 น. และ 18.30 น.

ให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าบริการ

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565


พื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับประชาชนที่นำรถมาเอง ได้มีการให้บริการพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้

จุดที่ 1 สโมสรกองทัพบก สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

จุดที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถจอดได้ 320 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

จุดที่ 3 สนามศุภชลาศัย สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565


การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK 

ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่จุดพักคอย 2 จุด ได้แก่ 1.กรมทางหลวง และ 2.โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จากนั้น จะมีรถ shuttle Bus นำท่านเข้าสู่จุดคัดกรอง 4 จุด รอบบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

(1) จุดคัดกรองจุดกลับรถถนนศรีอยุธยา

(2) จุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรฯ

(3) จุดคัดกรองโรงเรียนราชวินิต มัธยม

(4) จุดคัดกรองกรมทางหลวง

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565


การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง

(1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ

(2) ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย

(3) เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(4) ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก

(5) หากมีโรคประจำตัว ให้พกยาประจำตัวมาด้วย

(6) หากมีปัญหาสามารถสอบถามจิตอาสา 

(7) ห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าพื้นที่

*ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าสีขาว

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565


จุดบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ

จุดบริการประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศใต้ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งถนนพิษณุโลก) ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนถึงภายหลังเสร็จพิธี

จุดจอดรถบริการน้ำดื่ม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2.กรมทางหลวง และ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริการทางการแพทย์

มีจุดพยาบาลและรถพยาบาลประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

บริการรถสุขา

จำนวน 3 จุด ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เช็กขั้นตอนการร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ข้อมูลจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ภาพปกโดย www.royaloffice.th

ข่าวแนะนำ