TNN online สถิติหวยออกวันที่ 16 มีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี เช็กเลขเด็ดออกบ่อยซ้ำกัน 4 ปี

TNN ONLINE

สังคม

สถิติหวยออกวันที่ 16 มีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี เช็กเลขเด็ดออกบ่อยซ้ำกัน 4 ปี

สถิติหวยออกวันที่ 16 มีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี  เช็กเลขเด็ดออกบ่อยซ้ำกัน 4 ปี

รวมสถิติหวยออกวันที่ 16 มีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนมีนาคม เช็กเลขเด็ดออกบ่อย

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว

16 มีนาคม 2564

89042219036 902256 396

16 มีนาคม 2563

50344677258 726404 661

16 มีนาคม 2562

72462864148 883 154 877
16 มีนาคม 2561
21855982064 720205 489
16 มีนาคม 2560
27386392324 918694 941
16 มีนาคม 255913491832855 877004 973
16 มีนาคม 2558
04815192339 622623 757
16 มีนาคม 2557
53140479
250 305 400 904
16 มีนาคม 2556
96843352
175 529 860 959
16 มีนาคม 2555
60706408
333 350 573 606
16 มีนาคม 2554
59333196
209 463 737 945
16 มีนาคม 2553
36422297
229 619 756 996
16 มีนาคม 2552
26881236
063 228 424 929
16 มีนาคม 2551
07494633
077 085 158 974
16 มีนาคม 2550
87676385
001 191 350 906
16 มีนาคม 2549
93617730
185 205 320 486
16 มีนาคม 2548
19634503
073 394 601 783
16 มีนาคม 2547
61536669
094 478 779 830
16 มีนาคม 2546
65306264
038 208 702 820
16 มีนาคม 2545
65915204
066 370 707 943

***จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย ได้แก่ 22 ออกซ้ำกันทั้งหมด 2 ครั้ง และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หลักเลขที่ออกบ่อยได้ 2 ออกติดต่อกัน 4 ปี

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยติดกันได้แก่ 97 และ 79 มีการออกติดต่อกัน 3 ปี สำหรับเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อยครั้งได้แก่ 18 , 22, และ 83 , 38, 73, 37

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง