TNN online สถิติหวยออกเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

TNN ONLINE

สังคม

สถิติหวยออกเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

สถิติหวยออกเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี  เลขเด็ดตัวไหนออกบ่อย

รวมสถิติหวยออกเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนมีนาคม เช็กเลขเด็ดออกบ่อย

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว

1 มีนาคม 2565

061905

07

834 236

234 691

1 มีนาคม 2564

835538

73

290 838

051 806

16 มีนาคม 2564

89042219036 902256 396

1 มีนาคม 2563

875938

98

294 328

597 780

16 มีนาคม 2563

50344677258 726404 661

1 มีนาคม 2562

345650

65

137 999

830 837

16 มีนาคม 2562

72462864148 883 154 877
2 มีนาคม 2561
75941529318 870589 723
16 มีนาคม 2561
21855982064 720205 489
1 มีนาคม 2560
97845378450 560052 577
16 มีนาคม 2560
27386392324 918694 941
1 มีนาคม 2559
43968606426 530155 743
16 มีนาคม 255913491832855 877004 973
1 มีนาคม 2558
24023734008 031498 857
16 มีนาคม 2558
04815192339 622623 757
1 มีนาคม 2557
90631835
116 537 753 798
16 มีนาคม 2557
53140479
250 305 400 904
1 มีนาคม 2556
97624137
133 721 775 972
16 มีนาคม 2556
96843352
175 529 860 959
1 มีนาคม 2555
22251879
135 199 295 711
16 มีนาคม 2555
60706408
333 350 573 606
1 มีนาคม 2554
65603797
357 396 544 926
16 มีนาคม 2554
59333196
209 463 737 945
1 มีนาคม 2553
21522797
374 457 470 627
16 มีนาคม 2553
36422297
229 619 756 996
1 มีนาคม 2552
55309167
224 238 295 665
16 มีนาคม 2552
26881236
063 228 424 929
1 มีนาคม 2551
93668505
056 085 371 691
16 มีนาคม 2551
07494633
077 085 158 974
1 มีนาคม 2550
74242561
294 801 942 949
16 มีนาคม 2550
87676385
001 191 350 906
1 มีนาคม 2549
58247343
108 586 801 914
16 มีนาคม 2549
93617730
185 205 320 486
1 มีนาคม 2548
80075193
669 681 714 998
16 มีนาคม 2548
19634503
073 394 601 783
1 มีนาคม 2547
69748350
206 510 610 759
16 มีนาคม 2547
61536669
094 478 779 830
1 มีนาคม 2546
44102242
026 322 628 707
16 มีนาคม 2546
65306264
038 208 702 820
1 มีนาคม 2545
80559055
434 715 748 856
16 มีนาคม 2545
65915204
066 370 707 943

***จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย ได้แก่ 18 และ 22 ออกซ้ำกันทั้งหมด 3 ครั้ง และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยได้แก่ 97 ออกซ้ำ 3 ครั้ง และ 64 79 92 ออกซ้ำกันทั้งหมด 2 ครั้ง**

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง