ครม.เห็นชอบเอ็มโอยูไทย-สิงคโปร์ ฝึกคอบร้าโกลด์ ต่ออีก 5 ปี

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.เห็นชอบเอ็มโอยูไทย-สิงคโปร์ ฝึกคอบร้าโกลด์ ต่ออีก 5 ปี

ครม.เห็นชอบเอ็มโอยูไทย-สิงคโปร์ ฝึกคอบร้าโกลด์ ต่ออีก 5 ปี

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย-สิงคโปร์ ฝึกคอบร้าโกลด์ต่ออีก 5 ปี

วันนี้ (25ส.ค.63) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วย การเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2563 - 2568) ตามที่กระทรวงกาโหมเสนอ ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฝึกคอบร้าโกลด์ฉบับแรกเมื่อปี 2554 และได้ต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ มาแล้วทั้งหมด 3ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี 2558 จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ก.ย. 2563 ที่จะถึงนี้

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ ในการเข้าร่วม การฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมอีกเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมระดับพหุภาคี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนก.พ.ถึงเดือนมี.คของทุกปี หรือตามห้วงเวลาที่เหมาะสมกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีกำหนดลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่ออําลาตําแหน่งในช่วง ต้นเดือนก.ย.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 (COD-19) จึงไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงได้ประสานขอจัดพิธีลงนาม ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Ceremony) ในวันที่ 2 ก.ย. 2563นี้

กระทรวงกลาโหมระบุว่า ประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมือง ด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ ในอนาคตต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE