TNN นายกฯ ตั้งเป้ามุ่งนำไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคใน 10 ปีข้างหน้า

TNN

การเมือง

นายกฯ ตั้งเป้ามุ่งนำไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคใน 10 ปีข้างหน้า

นายกฯ ตั้งเป้ามุ่งนำไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคใน 10 ปีข้างหน้า

นายกฯ ตั้งเป้ามุ่งนำไทยเป็นผู้นำของภูมิภาค ใช้ศักยภาพอุตสาหกรรม 8 ด้าน นำไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคใน 10 ปีข้างหน้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตนเองเชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรี และทราบว่าเป็นคนตั้งใจ เอาจริงเอาจัง และเชื่อว่านายเศรษฐา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมุ่งมั่น ผลักดันตามความตั้งใจให้ประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคตามเป้าหมาย


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายหลายส่วน อาทิ ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ราคาผลผลิตที่สูงขึ้น เข้มงวดกีดกันสินค้าเถื่อน ตัวเลขการค้าขายบริเวณชายแดน และตัวเลขการค้าขายผ่านความตกลง FTA ซึ่งมีความตกลงร่วมกันมากขึ้น ตัวเลขความต้องการลงทุนในไทย ซึ่งเป็นความสำเร็จในแต่ละภาคส่วน และเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปความสำเร็จเหล่านี้จะประกอบกันเป็นภาพรวมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเชื่อมั่นว่าจะส่งผลถึงเป้าหมายสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศพี่น้องคนไทยมีวิถีชีิวิตที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า 3 องค์ประกอบที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ได้แก่ 1. รัฐบาลที่มุ่งมั่นและทุ่มเท 2. เศรษฐกิจที่พร้อมเติบโต 3. ประชาชนที่ร่วมใจกันเดินหน้า ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นแนวทางการทำงานในแต่ละด้านเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมทั้ง 8 ด้าน ลงไปด้วย อาทิ 


เพื่อทำให้ไทยเป็น Tourism Hub หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค รัฐบาลจะทำให้ประเทศไทยเป็น HomeStay ของคนทั่วโลก ยกระดับเมืองหลักเมืองรองโดยสนับสนุนหรือใช้ซอฟพาวเวอร์ในการผลักดันรวมไปถึงการผลักดันวันวีซ่าฟรีสร้าง Soft power  ร่วมผลักดัน รวมทั้งผลักดัน One Visa Free สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และปลดล็อคกฎระเบียบ 


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งแปดด้านจะสำเร็จได้ผ่านรากฐานความสำเร็จด้าน


1. การพัฒนายกระดับความสามารถของประชาชน 

2. พัฒนาพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ E-government Soft power ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียม ความปลอดภัยและความมั่นคง การศึกษา และความมั่นคงทางพลังงาน จึง เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไปมีแนวทางการทำงานรองรับอย่างครบถ้วนกระบวนความ


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่ามั่นใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จึงทำให้ สำหรับผมการประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ของนายกรัฐมนตรีนั้น นอกจากเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และ ยังเปรียบเสมือนเป็นคำสัญญาให้ประชาชน ว่าท่านมีองค์ประกอบข้อ


1. รัฐบาลที่มุ่งมั่นทุ่มเท 

2. คือ เศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตจากการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลที่ผ่านมา ผมจึงขอเชิญชวนครับให้ทุกคนร่วมกันเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นองค์ประกอบที่ 

3. คือประชาชนที่ร่วมใจกันเดินหน้า ให้ประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคร่วมกัน

ข่าวแนะนำ