TNN online เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ

เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ

เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ เจ้าของอาณาจักรโรงแป้งเอี่ยมเฮง

เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เกิดเมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย


สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  หรือปุ๋ง เป็นบุตรของ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ กำนันป้อ เจ้าของอาณาจักรโรงแป้งเอี่ยมเฮง  กับ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เธอเป็นพี่สาวของ อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 จังหวัดนครราชสีมา เขต 11

เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ


เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ


สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล   สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีธรณี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ เปิดประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลูกสาวกำนันป้อ

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  เคยเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ก่อนที่จะเข้าสู่การเมือง จากนั้น เธอลงรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เธอได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในคณะรัฐมนตรีของเศรษฐา ทวีสินสำหรับ  นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำ 2 ปี รวมถึงเคยเป็นประธานบริหารบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง จำกัด  

ข่าวแนะนำ