TNN online เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา "พล.ต.ท.วิโรจน์" ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

TNN ONLINE

การเมือง

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา "พล.ต.ท.วิโรจน์" ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พล.ต.ท.วิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! การประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกประธานสภา-รองประธานสภา "พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์" ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! การประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกประธานสภา-รองประธานสภา "พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์" ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว


4 กรกฎาคม 2566 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ของสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.30 น. โดยมีวาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน3 คน

กรณีที่มีการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้ามีการเสนอมากกว่า 1 คน 

สำหรับขั้นตอนดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

ทั้งนี้ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถือเป็นส.ส.ที่มีอายุมากที่สุด ในวัย 89 ปี ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประชุม

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พล.ต.ท.วิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พล.ต.ท.วิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พล.ต.ท.วิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

เริ่มแล้ว! โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา พล.ต.ท.วิโรจน์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว


ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การโหวตเลือกประธานสภา และรองประธานสภาทั้ง 2 คน

คลิกที่นี่ โหวตเลือกประธานสภา และรองประธานสภา


ถ่ายทอดสดทาง

- โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง10 

- วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค

- AM 1071 KHz 

- Application และ YouTube : TPchannel

- Website : tpchannel.org

- Facebook และ Youtube
ภาพจาก Thaigov / รัฐสภาไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง