TNN online เปิดข้อความวิสัยทัศน์ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฏร

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดข้อความวิสัยทัศน์ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฏร

เปิดข้อความวิสัยทัศน์ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฏร

เปิดข้อความวิสัยทัศน์ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โปร่งใส สุจริต

เปิดข้อความวิสัยทัศน์ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โปร่งใส สุจริต


นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ถูกเสนอชื่อโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อคนอื่นทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร


ล่าสุด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ในการไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง “ประธานสภาผู้แทนราษฏร” โดยการเสนอของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล 

โอกาสนี้ผมขอย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป 

2. ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามรัฐธรรมนูญ กฏหมาย และข้อบังคับของสภา ทุกประการ 

3. ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ในการพิจารณาร่างกฏหมาย ญัตติ กระทู้ถาม อย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

4. ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะ เพื่อไปแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณี 

5. ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานของระบบรัฐสภา เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในฝ่ายนิติบัญญัติ

6. ผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา เป็นสถานีของประชาชน เพื่อที่จะส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนในมีประสิทธิภาพและยั้งยืนตลอดไปครับ, ขอขอบคุณครับ

รัฐสภาไทย 

4 กรกฎาคม 2566

ภาพจาก พรรคประชาชาติ / เฟซบุ๊ก วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง