TNN online ถ่ายทอดสดประชุมสภา โหวตเลือก "ประธานสภาฯ" เริ่ม 09.30 น. ชมพร้อมกันที่นี่!

TNN ONLINE

การเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา โหวตเลือก "ประธานสภาฯ" เริ่ม 09.30 น. ชมพร้อมกันที่นี่!

ถ่ายทอดสดประชุมสภา โหวตเลือก ประธานสภาฯ เริ่ม 09.30 น. ชมพร้อมกันที่นี่!

ถ่ายทอดสดประชุมสภา โหวตเลือก "ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ" เริ่ม 09.30 น. คลิกที่นี่ คาดใช้เวลา 6 ชั่วโมง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา โหวตเลือก "ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ" เริ่ม 09.30 น. คลิกที่นี่ คาดใช้เวลา 6 ชั่วโมง


4 กรกฎาคม 2566 จะเริ่มการประชุมสภาฯนัดแรก ขึ้นเพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในเวลา 9.30 น. ที่มาจากการเลือกของสมาชิก ดังนั้น ในการประชุมวันดังกล่าว  


ที่ประชุมจะให้ส.ส. ที่มีอาวุโสสูงสุด ของสมาชิกทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ครั้งแรกนี้ พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 จากพรรคเพื่อไทย ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว เนื่องจากมีอาวุโสสุงสุด  เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  หลังจากนั้นเปิดให้ ส.ส.เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม  โดยต้องมี ส.ส.ให้การรับรองไม่ต่ำกว่า 20 คน พร้อมเปิดให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์

การลงมติจะแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ่งหากมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนน และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ แต่กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ที่ประชุมสภาฯ ต้องลงมติลับ

ขั้นตอนการลงคะแนนลับ 


จะเริ่มจากขั้นตอนการตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน จากนั้นจะให้ส.ส. ลงคะแนนลับ เข้าคูหาครั้งละ 20 คน โดยแต่ละคนจะเขียนชื่อบุคคลที่เลือกลงในกระดาษ นำใส่ซองสีน้ำตาล เมื่อเรียบร้อยแล้วจะนำซองหย่อนลงในกล่องใส ส่วนการตรวจนับคะแนน จะขึ้นผลที่หน้าจอทันที และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งตามที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว จะนำบัตรที่ลงคะแนนไปทำลาย

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ขั้นตอนการลงมติลับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 6 ชั่วโมง และการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งจะต้องเลือกประธานสภาฯ ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ โดยขณะนี้มี ส.ส.เข้ารายงานตัว 499 คน เนื่องจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ จะไม่เข้ารายงานตัว และได้สละตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่งผลให้นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปต้องขยับขึ้นมาเป็นส.ส.แทน

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดเลือกประธานสภา


-โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง10

-วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค และ AM 1071 KHz

-Application และ YouTube : TPchannel

-เว็บไซต์ tpchannel.org

-Facebook สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา คลิกที่นี่

-Youtube สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา คลิกที่นี่ภาพจาก รัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง