TNN online เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.

TNN ONLINE

การเมือง

เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.

เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.

เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.

เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.  


ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว


สำหรับ  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ชื่อเล่น ป้อม ชื่อเดิม ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ เป็นนักการเมืองและทหารบกชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เคยเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี แทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ชื่อว่าเป็น "พี่ใหญ่" ของกลุ่มแยกบูรพาพยัคฆ์และกลุ่ม 3 ป.
เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.


เลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.


รับราชการทหาร

พ.ศ. 2512 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3

พ.ศ. 2514 ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2517 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2519 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2520 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

พ.ศ. 2522 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2523 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2524 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2527 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2529 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2532 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2536 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2539 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2540 รองแม่ทัพภาคที่ 1

พ.ศ. 2541 แม่ทัพน้อยที่ 1

พ.ศ. 2543 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ

พ.ศ. 2545 แม่ทัพภาคที่ 1

พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการทหารบก

11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549

20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย

ใน พ.ศ. 2554 ได้รับตำแหน่งเป็นคณะดำเนินคดี ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีประเทศกัมพูชาฟ้องร้องประเทศไทย


ใน พ.ศ. 2558 เขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 12 คณะกรรมการเลือกตั้ง 2566 ประวัติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ พปชร.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

พ.ศ. 2546 – Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2543 – Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2548 – Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

พ.ศ. 2516 – Victory Medal - Vietnam War with flames (Thailand) ribbon.svg เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ช.ส.) (ประดับเปลวระเบิด)

พ.ศ. 2525 – Freeman Safeguarding Medal - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (ส.ช.)

พ.ศ. 2517 – Border Service Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)

พ.ศ. 2526 – Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

พ.ศ. 2551 – The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1


ข้อมูล :   จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง