TNN online เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง2566" เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้ง2566" เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง2566 เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?

กกต. ประกาศวันเลือกตั้งใหญ่ 7 พฤษภาคม 2566 หลังครบวาระสภาฯ 23 มี.ค. 2566

ปฎิทินเลือกตั้ง2566  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้จัดเตรียมแผนการเลือกตั้ง กรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  


โดยที่ในร่างแผนการเลือกตั้งของ กกต. ได้กำหนดว่า วันที่ 30 มีนาคม 2566 จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้  และวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัคร ก่อนเปิดให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยื่นใบสมัครเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566  


ซึ่ง กกต.จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ในวันที่ 14 เมษายน  ทั้งนี้ เบื้องต้นกกต.ได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566  เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป  โดยกำหนดให้ในวันที่   30 เมษายน เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง  รวมทั้งเปิดให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ภายใน 7 วันก่อนและหลังวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม หรือ ระหว่างที่  8-14 พฤษภาคม 2566  


นอกจากนี้ กกต.ยังกำหนดแผนการเลือกตั้งกรณีที่มีการยุบสภา ซึ่งกกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภากกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน และวันรับสมัครเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา  เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง2566 เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?


เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง2566 เคาะวันรับสมัคร-หย่อนบัตร วันไหนเช็กที่นี่?ภาพ AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง