TNN online หยุดยาวต่อเนื่อง! ครม.ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566

TNN ONLINE

การเมือง

หยุดยาวต่อเนื่อง! ครม.ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566

หยุดยาวต่อเนื่อง! ครม.ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566

วันหยุด 2566 ครม.เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566 หยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่ 4-7 พฤษภาคม 2566

วันหยุด 2566 ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566 หยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (10 ม.ค. 2566) ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องต่อจากวันที่ 4 พฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 โดยเห็นชอบเพิ่มเติม 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดในครั้งนี้ เป็นการกำหนดเฉพาะในครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังจะเข้าครม. อีกครั้ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เชื่อว่าวันหยุดต่อเนื่องจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในภาคเอกชน ธุรกิจ และการท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ดี ครม. จะมีการกำหนดวันหยุดล่วงหน้าเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน วางแผนดำเนินการต่างๆ ในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อรวมวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ปี 2566 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน และหากรวมวันหยุดชดเชย จะมีวันหยุดทั้งหมด 24 วัน
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ