TNN online วันหยุด 2566 สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย รวมทั้งหมด 24 วัน

TNN ONLINE

การเมือง

วันหยุด 2566 สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย รวมทั้งหมด 24 วัน

วันหยุด 2566 สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย รวมทั้งหมด 24 วัน

วันหยุด 2566 สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยทั้งหมด รวม 24 วัน มีวันไหนบ้างเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันหยุด 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม 1 วัน 5 พฤษภาคม 2566 

สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยทั้งหมด รวม 24 วัน มีวันไหนบ้างเช็กที่นี่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 โดยเห็นชอบเพิ่มเติม 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดในครั้งนี้ เป็นการกำหนดเฉพาะในครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังจะเข้าครม. อีกครั้ง

ทั้งนี้ เชื่อว่าวันหยุดต่อเนื่องจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในภาคเอกชน ธุรกิจ และการท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ดี ครม. จะมีการกำหนดวันหยุดล่วงหน้าเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน วางแผนดำเนินการต่างๆ ในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อรวมวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ปี 2566 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน และหากรวมวันหยุดชดเชย จะมีวันหยุดทั้งหมด 24 วัน

สำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 2566 ประกอบด้วย

วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา

วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ (3 วัน)

วันที่ 17 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 17 พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ

วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุด 2566 สรุปวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย รวมทั้งหมด 24 วัน

ภาพจาก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง