TNN online วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

TNN ONLINE

Wealth

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 และวันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566


ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่


ธนาคารกรุงเทพ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันอาสาฬหบูชา

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 และวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร 

รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งวันหยุดธนาคารวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เปิดทำการ

- สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ปิดทำการ 

- สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์  , จันทร์ - เสาร์ , วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง

- Krungsri ATM

- Krungsri Online / Krungsri Biz

- KMA-Krungsri Mobile App

- โทร 1572

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งวันเปิด-ปิดสาขาช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 - 2 สิงหาคม 2566

28-30 กรกฎาคม 2566 

- สาขาในห้าง เปิดให้บริการตามปกติ

- สาขาทั่วไปปิดทำการ

31 กรกฎาคม 2566 

- ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

1 สิงหาคม 2566

- สาขาในห้าง เปิดให้บริการตามปกติ

- สาขาทั่วไปปิดทำการ

2 สิงหาคม 2566

- ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

วันที่สาขาปิดทำการ ลูกค้าสามารถใช้บริการจาก ตู้ ATM, ตู้ CDM และ SCB EASY ได้ตามปกติ

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งวัน ปิด - เปิด ให้บริการสาขา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สาขาธนาคาร (5 วันทำการ)

ปิดทำการวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 และ 1 สิงหาคม 2566

เปิดให้บริการวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2 สิงหาคม 2566

สาขาในห้างสรรพสินค้า (7 วันทำการ)

เปิดให้บริการทุกวัน (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566)

ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ ดังนี้

- Mobile Application : GHB ALL GEN

- Line @GHBBUDDY สร้าง QR Code ชำระเงินกู้

- ตู้ ATM, CDM/ATM, ADM

- เครื่องชำระเงินกู้ LRM

- สร้าง QR code ชำระเงินกู้ออนไลน์ที่ https://bit.ly/3mNJhhK

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด 

28 กรกฎาคม 2566 - 2 สิงหาคม 2566

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


ธนาคารออมสิน

แจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้าง เปิดทำการ

- สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ ปิดทำการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง


อย่างไรก็ตาม ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

วันหยุดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 รวม 6 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง