TNN นายกฯ ไปกัมพูชาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 10-13 พ.ย.นี้

TNN

การเมือง

นายกฯ ไปกัมพูชาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 10-13 พ.ย.นี้

นายกฯ ไปกัมพูชาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 10-13 พ.ย.นี้

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ออกเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 10-13 พ.ย.นี้

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ออกเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 10-13 พ.ย.นี้


วันนี้( 10 พ.ย.65) เวลา 07.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565


การประชุมครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือความท้าทายร่วมกัน” (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together) ทั้งนี้ กัมพูชาจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 


โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหยิบยกและไทยมุ่งผลักดัน อาทิ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การสร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมี key message ในการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ คือ “สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน”


สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565  

ในช่วงเช้า   - นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในช่วงบ่าย  - การหารือระหว่างผู้นำประเทศอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน    

15.15 น.    - การหารือระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน   

16.30 น.    - การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน   

17.30 น.    - การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

08.30      - พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41

08.50 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40

10.30 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 41    

14.00 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25   

15.20 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23   

17.30 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน สหประชาชาติ ครั้งที่ 12  


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

08.00 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25

09.50 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 19 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

11.10 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2

14.00 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 25

15.20 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10

16.40 น.  - การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

19.30 น.  - งานเลี้ยง Gala Dinner 


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

08.00 น.  - การประชุม ASEAN Global Dialogue ครั้งที่ 2

10.15 น.  - การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17

12.30 น.  - พิธีปิด และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน

ในช่วงเย็น - นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทย

ที่มา เว็บรัฐบาล

ภาพจาก  เว็บรัฐบาล

ข่าวแนะนำ