TNN online นายกฯผุดไอเดียนำพื้นที่น้ำท่วมสร้างอาชีพประมงให้ปชช.

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯผุดไอเดียนำพื้นที่น้ำท่วมสร้างอาชีพประมงให้ปชช.

นายกฯผุดไอเดียนำพื้นที่น้ำท่วมสร้างอาชีพประมงให้ปชช.

นายกฯมอบสิ่งของพระราชทานฯแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม อ. วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมผุดไอเดียนำพื้นที่น้ำท่วมสร้างอาชีพให้ปชช.

วันนี้ (4 ก.ย.62) เวลา 15.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมาให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานฯ แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ชุด ณ วัดดงพลวงศรีวนาราม บ้านดงพลวง หมู่ 7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายกฯกล่าวดีใจที่ได้มาเยี่ยมประชาชนจังวัดพิษณุโลกด้วยตนเอง และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณในการสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการหาแนวทางในการเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้วยวิธีจูงน้ำมาเก็บไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้ง นำพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วมาสร้างอาชีพให้กับประชาชน ทั้งนำปลาเลี้ยงและสัตว์น้ำมาปล่อยเพื่อเป็นอาหารสำหรับประชาชน และสร้างอาชีพประมงในชุมชน เพิ่มรายได้รวมทั้งจัดหาโค กระบือพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยง รวมทั้งบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนต้องทำทั้งระบบ ระยะสั้น กลาง และยาว ทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์ ใช้เทคโลโลยีเพื่อการเพาะปลูกพืชด้วย ซึ่งรัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งเรื่องที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยให้ตรงกับพืชแต่ละพื้นที่

นายกฯยังเตือนให้พร้อมรับพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ยกระดับการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย และฝากให้ประชาชนทั้งประเทศรักกัน ขอให้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงรับสั่งห่วงใยประชาขนและให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ดีที่สุด  ซึ่งรัฐบาลยืนยันดูแลคนไทยทั้งประเทศ

นายกฯยังฝากข้าราชการให้ถือว่าประชาชนเป็นครอบครัว มีเรื่องร้องทุกข์ใดก็ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรม และฝากประชาชนให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง