TNN online "APEC 2022" วันหยุดพิเศษ ข่าวดี! มติครม.เคาะเพิ่ม 3 วัน 16-18 พ.ย.2565

TNN ONLINE

การเมือง

"APEC 2022" วันหยุดพิเศษ ข่าวดี! มติครม.เคาะเพิ่ม 3 วัน 16-18 พ.ย.2565

APEC 2022 วันหยุดพิเศษ  ข่าวดี! มติครม.เคาะเพิ่ม 3 วัน 16-18 พ.ย.2565

มติครม.เคาะเพิ่ม "วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565" ช่วงประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค APEC 2022 วันที่ 16-18 พ.ย. 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติไฟเขียวเพิ่ม "วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 - วันหยุดพิเศษ" ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค APEC 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติให้วันที่ 16-18 พ.ย. 2565 เป็น "วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ" เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ 

เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 เขตเศรษฐกิจ จะทำให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป

สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจต้องให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการที่สำคัญในหน่วยงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ให้พิจารณาวันหยุดดังกล่าวตามความจำเป็นโดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและบริการประชาชน

อย่างไรก็ตาม การประชุม APEC 2022 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14-19 พ.ย. 2565 ซึ่งในวันที่ 14-16 พ.ย. 2565 จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จากนั้นวันที่ 17 พ.ย. 2565 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี และวันที่ 18-19 พ.ย. 2565 เป็นการประชุมผู้นำ และมีกิจกรรมคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วย โดยใช้สถานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเลี้ยงอาหารค่ำที่หอประชุมกองทัพเรือ ขณะที่กิจกรรมคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง