ศิษย์เศร้า! สิ้น"พระธรรมมังคลาจารย์"เจ้าอาวาสวัดโสธร-สิริอายุ 95 ปี

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ศิษย์เศร้า! สิ้น"พระธรรมมังคลาจารย์"เจ้าอาวาสวัดโสธร-สิริอายุ 95 ปี

ศิษย์เศร้า! สิ้นพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธร-สิริอายุ 95 ปี

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเตรียมสถานที่รับสรีระสังขาร พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธร หลังมรณภาพจากไปอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

วันที่ 24 มกราคม 2564 จากการเปิดเผยของ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาริมแม่น้ำบางปะกง) เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขาร ของ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เวลา 18.10 น. สิริอายุได้ 95 ปี เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา


ซึ่งทางวัดกำลังจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม ก่อนทำพิธีเคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ในเวลา 09.00 น. ซึ่งสรีระสังขารของหลวงปู่ จะถึงวัดในเวลา 11.00 น. และจะเปิดให้ประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสหลวงปู่ สรงน้ำศพตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ก่อนจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในเวลา 17.00 น. โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช หรือพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ และจะมีพิธีสวดอภิธรรมในเวลา 19.00 น. ตามกำหนดการจะมีสวดทุกวัน จนครบ 100 วัน ก่อนจะประชุมหารือกันต่อไป


สำหรับ พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบได้ใช้ชีวิตฆราวาส โดยมีอุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจใฝ่หาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติกัมมัฏฐาน กระทั่งอายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2500 ที่วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พระธรรมกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดอุสภาราม ต.บางวัว อ.บางปะกง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเมื่อปี พ.ศ.2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ.2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ.2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว

พ.ศ.2529 เป็น พระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ.2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พ.ศ.2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พ.ศ.2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พ.ศ.2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12

สมณศักดิ์

พ.ศ.2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

พ.ศ.2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์

พ.ศ.2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

12 สิงหาคม พ.ศ.2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์

5 ธันวาคม พ.ศ.2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ.2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE