ชาวสตูลปักธงค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ชาวสตูลปักธงค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

ชาวสตูลปักธงค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

เครือข่ายภาคประชาชนสตูล พร้อมสมาคม สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าสตูล ถึงรัฐบาล ชูธงปกป้องอุทยานธรณีโลก ค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่บริเวรหน้าศาลากลาง จ.สตูล เครือข่ายภาคประชาชน 3 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย โครงการประมงพื้นบ้าน โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และ โครงการแหล่งหินอุตสาหกรรม จ.สตูล ได้ร่วมกันเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เพื่อยื่นต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี ถึงการขอทบทวน ทั้ง 3 โครงการ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สตูล

นายไกรวุฒิ ชูสกุล เครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าวปากบารา กล่าวว่า การเดินทางมายื่นหนังสือ ในวันนี้ เนื่องจากกลุ่มคนทั้งหมดในพื้นที่ จ.สตูล และพื้นที่ใกล้เคียงขอคัดค้านโครงการ ทั้ง 3 โครงการ เนื่องจากหากมีการอนุญาต เกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.สตูล อย่างแน่นอน และ เสียดายงบประมาณ 100 กว่าล้าน ที่จะนำมาทำการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ คนในพื้นที่จ.สตูล และต่างพื้นที่ไม่ได้ต้องการ เพราะพวกเราในนามเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการยุติความคิดที่จะฟื้นโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ยุติกระบวนการให้สัมปทานแหล่งหินทั้งหมดในเมืองอุทยานธรณีโลก และยุติการดำเนินนโยบายการประมงที่ขัดกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะ จ.สตูล เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก จึงขอยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดส่งต่อไปถึงรัฐบาล เพื่อให้หยุดประมงแบบทำลายล้าง หยุดโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และทบทวนประกาศแหล่งหินในเมืองธรณีโลก


สำหรับเมื่อวานนี้ สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ 22 จังหวัด 51 องค์กร ร่วมประชุมสัมมนาประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน และทรัพยากรประมงไทยให้ยั่งยืน โดยเชิญ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธาน เปิดการประชุม รวมถึงการเสวนาเรื่อง "มองอนาคตการประมงพื้นบ้านกับฐานทรัพยากรทะเลไทย"เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรและอาชีพประมงพื้นบ้านพร้อมหาข้อสรุปร่วมกับกลุ่มรักเล รักป่า รักภูเขา ก่อนจะเคลื่อนพลในวันนี้เพื่อแสดงเจตนารมย์กับปฏิบัติการปกป้องทะเล ปกป้องสตูล และมาสู่การ ยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งต่อไปถึงรัฐบาล ให้หยุดประมงแบบทำลายล้าง หยุดโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และทบทวนประกาศแหล่งหินในเมืองธรณีโลก
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand