TNN online "วันเด็ก2566" เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

"วันเด็ก2566" เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน

วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน

เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2566

วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2566 นายศิริเกียรติ ไม้งาม นายกเทศมนตรีตำบลพานทอง ร่วมกับ อำเภอพานทอง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


โดยจัดงานครั้งนี้ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเอาใจใส่ดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2566 คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"


ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการแสดง เกม การละเล่นเสริมทักษะ ความรู้ ความสนุกสนานจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมการเล่นบิงโก กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมจับสลากชิงรางวัล พร้อมทั้งเครื่องเล่นบ้านลม จัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและไอศกรีม โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน
วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


วันเด็ก2566 เทศบาลตำบลพานทอง จัดกิจกรรมให้เยาวชนกว่า 2,000 คน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง