TNN ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

TNN

ไลฟ์สไตล์

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

นักท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปคู่กับ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่เริ่มผลิบานถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหลายคนต่างรอคอยเพราะหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวให้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

นักท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปคู่กับ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่เริ่มผลิบานถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหลายคนต่างรอคอยเพราะหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวให้เก็บภาพเป็นที่ระลึก 

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

โดยดอกชมพูพันธุ์ทิพย์จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มต้นแค่ประมาณ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ซึ่งหนึ่งในจุดชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่มีชื่อเสียงมากสุดอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ของที่นี่จะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และล่าสุดเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงโพสต์คาดการณ์การบานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ในปีนี้ เอาไว้ 3 ช่วงเวลาด้วยดังต่อไปนี้

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ช่วงที่ 1 บานประปราย ในวันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ช่วงที่ 2 เริ่มบานสวย 3 – 9 มีนาคม 2567

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ช่วงที่ 3 บานสะพรั่ง 10 – 16 มีนาคม 2567

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง นทท.แห่ถ่ายภาพ 1 ปีมีครั้งที่กำแพงแสน

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวแนะนำ