TNN “ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

TNN

ไลฟ์สไตล์

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

ผู้ค้าย่านเชียงกงเยาวราช จัดทำ"หุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส" ตั้งอยู่กลางสี่แยกเจริญกรุง ตัดกับถนนทรงวาดและถนนข้าวหลาม โดยเปลี่ยนจากหุ่น บัมเบิ้ลบี ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ เป็นหุ่น ออพติมัส ไพรม์

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

ผู้ค้าย่านเชียงกงเยาวราช จัดทำ"หุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส" ตั้งอยู่กลางสี่แยกเจริญกรุง ตัดกับถนนทรงวาดและถนนข้าวหลาม โดยเปลี่ยนจากหุ่น บัมเบิ้ลบี ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ เป็นหุ่น ออพติมัส ไพรม์ มีผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้ความสนใจ พร้อมมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกตัดกับภาพของตึกย่านเมืองเก่าเป็นอย่างดี

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

“ออพติมัส” โผล่กลางแยก จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดเช็คอิน

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
อัลบัมรูปภาพ 17ภาพ

ข่าวแนะนำ