TNN เอกชนเสริมคุณภาพศูนย์ควบคุมเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

TNN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกชนเสริมคุณภาพศูนย์ควบคุมเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

เอกชนเสริมคุณภาพศูนย์ควบคุมเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

เอกชนเสริมคุณภาพศูนย์ควบคุมเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ เป็นงานด้านระบบและเทคนิค ที่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จะต้องตรวจเช็คสภาพก่อนรับมอบการบริหารและเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเบื้องต้นจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนใหม่ให้ทันสมัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ติดตามจากรายงานชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก