TNN รถไฟความเร็วสูงหนุน EEC ฟื้นเชื่อมั่น

TNN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

รถไฟความเร็วสูงหนุน EEC ฟื้นเชื่อมั่น

รถไฟความเร็วสูงหนุน EEC ฟื้นเชื่อมั่น

ยกเครื่องแอร์พอร์ตลิงค์หนุน EEC ฟื้นเชื่อมั่น

โจทย์ใหญ่ของรัฐบาล หลังเริ่มมีวัคซีนโควิด-19 เข้ามา คือการเร่งฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จึงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และการเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับมาก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นกัน  ซึ่งการพัฒนาและบริหารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จะเป็นโครงการแรกที่จะเริ่มพัฒนาในช่วงเดือนตุลาคม ติดตามจากรายงานชุดรถไฟความเร็วสูง เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก