TNN ดึงเอกชนบริหารแอร์พอร์ตลิงก์แก้ขาดทุน (คลิป)

TNN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ดึงเอกชนบริหารแอร์พอร์ตลิงก์แก้ขาดทุน (คลิป)

ดึงเอกชนบริหารแอร์พอร์ตลิงก์แก้ขาดทุน (คลิป)

ดึงเอกชนบริหารแอร์พอร์ตลิงก์แก้ขาดทุน

การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ถูกภาครัฐนำมาผนวกให้อยู่ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด จะเข้ามาบริหารจัดการองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพราะท้ายที่สุดรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงไปยังสนามบินดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา ติดตามจากรายงานชุดรถไฟความเร็วสูง เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก