TNN แอร์พอร์ตเรลลิงก์ บริการสาธารณะเพื่อคนไทย (คลิป)

TNN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ บริการสาธารณะเพื่อคนไทย (คลิป)

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ บริการสาธารณะเพื่อคนไทย (คลิป)

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ บริการสาธารณะเพื่อคนไทย

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการจากภาครัฐ มาเป็นการบริหารจัดการจากบริษัทเอกชน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป  ลองย้อนดูการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ที่เริ่มให้บริการมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ว่ามีการให้บริการเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงานชุด รถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก