TNN ถึงเวลาเปิดทาง “เอกชน” เปลี่ยนมือแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

TNN

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ถึงเวลาเปิดทาง “เอกชน” เปลี่ยนมือแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

ถึงเวลาเปิดทาง “เอกชน” เปลี่ยนมือแอร์พอร์ตลิงก์ (คลิป)

ถึงเวลาเปิดทาง “เอกชน” เปลี่ยนมือแอร์พอร์ตลิงก์

อนาคตอันใกล้นี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการครั้งใหญ่ หลังเปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี จากการบริหารโดยบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาเป็นการบริหารภายใต้บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดังนั้นผู้ที่ใช้บริการแอร์พอร์ตลิงก์ จะมีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้น ติดตามจากรายงานชุด รถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก