TNN อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

TNN

Health

อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

รู้จัก "สารเอธิลีนไกลคอล" ที่ อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

อย. ตรวจพบสารเอทธิลีนไกลคอลเกินมาตรฐานในยาน้ำสำหรับเด็ก จึงเรียกคืนยา 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต ซึ่งถ้าผู้ปกครองตรวจสอบหากพบว่ามีการใช้ยารุ่นดังกล่าว ขอให้หยุดใช้
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบเอทธิลีนไกลคอลเกินมาตรฐานในตัวทำละลายยาและเป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน


ทั้งนี้ สารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐาน การบริโภคที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต้องใช้ยามากถึงประมาณ 500 ขวด ขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล


หากมีอาการผิดปกติใด ๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังการใช้ยาดังกล่าว ขอให้พบแพทย์ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนยาดังกล่าวออกจากท้องตลาด


สารเอธิลีนไกลคอล เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ (CH₂OH)₂ เป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิ่น รสหวาน มีความเป็นพิษระดับกลาง นิยมใช้เป็นสารป้องกันน้ำแข็งตัว และสารหล่อเย็น


สารเอธิลีนไกลคอลสามารถ ถูกดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเอนไซม์เปลี่ยน เป็นสารชื่อ ไกลโคอัลดีไฮด์ (glycoaldehyde) ซึ่งรบกวนการทำงานของเซลล์ จากนั้นจะเปลี่ยนรูปต่อเป็น ไกลโคเลท (glycolate) ซึ่งจะทำให้เลือดเป็นกรด (acidosis) และสุดท้ายถูกเปลี่ยนเป็น ออกซาเลต (oxalate) โดยออกซาเลตบางส่วนถูกขับออกทางปัสสาวะ ส่วนที่เหลือจะสามารถจับกับแคลเซียมเกิดเป็นผลึกสะสมที่ไต ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานการเกิดภาวะสมองบวมจากออกซาเลตด้วย


อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต

อย. เรียกคืนยาน้ำสำหรับเด็ก 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต


ที่มา : คณะกรรมการอาหารและยา /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวแนะนำ