TNN "สู้ๆ" กับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า": กำลังใจที่อาจไม่ใช่คำตอบ : จิตแพทย์ชวนคุย

TNN

Health

"สู้ๆ" กับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า": กำลังใจที่อาจไม่ใช่คำตอบ : จิตแพทย์ชวนคุย

"สู้ๆ" กับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า": กำลังใจที่อาจไม่ใช่คำตอบ หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำพูด "สู้ๆ" ที่มักถูกใช้ให้กำลังใจ แต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า" คำพูดนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไป


"สู้ๆ" กับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า": กำลังใจที่อาจไม่ใช่คำตอบ

หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำพูด "สู้ๆ" ที่มักถูกใช้ให้กำลังใจ แต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับ "ผู้ป่วยซึมเศร้า" คำพูดนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไป


ทำไมการพูดว่าสู้ ๆ อาจจะไม่ใช่การให้กำลังใจสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า

เพราะคำว่าสู้ ๆ อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวให้แก่ผู้ป่วยให้พยายามมากว่านี้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วผู้ป่วยเองอาจจะพยายามมากแล้วก็ได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเค้าได้เลย และในกรณีที่แย่ที่สุด ตัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองอาจจะเข้าใจไปได้ว่า เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เค้าต้องเผชิญ เหมือนเป็นคำพูดบอกผ่าน ๆ 


แล้วเราที่อยากจะให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรพูดอะไร? 

- รับฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ตัดสิน 

- แสดงความห่วงใยและเห็นอกเห็นใจ 

- เสนอความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 

- สนับสนุนให้พบจิตแพทย์ 

จำไว้ว่า กำลังใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างสำคัญมาก การพูดจาอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ จะช่วยให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นและมีพลังในการต่อสู้กับโรคนี้ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง