TNN กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำตามทันที

TNN

Health

กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำตามทันที

กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำตามทันที

ข่าวปลอม ! กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ำทันที ควรเว้นระยะ 40 นาที เพราะจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง

จริงๆ แล้วความเชื่อเรื่องการเว้นระยะ 40 นาทีหลังกินข้าวถึงจะดื่มน้ำนั้น ไม่ถูกต้องทั้งหมด


จากงานวิจัยปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำที่เราดื่ม ไม่มีผลต่อค่า pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารร่างกายของเรามีกลไกปรับสมดุลค่า pH ให้เหมาะสมอยู่เสมอการดื่มน้ำหลังอาหาร ไม่ส่งผลต่อการย่อยอาหาร แต่การดื่มน้ำมากระหว่างทานอาหารอาจจะส่งผลเสียต่อการย่อยอาหารได้ เพราะว่าน้ำจะทำให้อาหารเหลวกลืนง่ายขึ้นทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด กระเพาะอาหารต้องทำงานหนักย่อยอาหารที่ไม่ละเอียด


ดังนั้น ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน ดื่มน้ำหลังทานอาหาร ประมาณ 15 - 30 นาที 

ดื่มน้ำทีละน้อย ไม่ควรดื่มรวดเดียว


ส่วนการอาบน้ำ ไม่ส่งผลกับกระบวนการย่อยอาหารและการกินน้ำในปริมาณมากก็ไม่ส่งผลกับกล้ามเนื้อที่ต้องรับน้ำหนักเพิ่ม 


ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ