TNN 5 โรคฮิตต้องระวัง! ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

TNN

Health

5 โรคฮิตต้องระวัง! ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

5 โรคฮิตต้องระวัง! ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

เตือนระวัง 5 โรคฮิต ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

ไม่อยากป่วยต้องอ่าน 5 โรคฮิตต้องระวัง! ที่มาพร้อมกับฤดูฝน


หน้าฝนต้องระวัง เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง 


1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

เช่น ไข้หวัด , โรคไข้หวัดใหญ่ , RSV

2.โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 

เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, โรคอาหารเป็นพิษ

3.โรคติดเชื้อผ่านทางผิวหนังและเยื่อบุ 

เช่น โรคฉี่หนู , ผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ

4.โรคที่มียุงเป็นพาหะ 

เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคชิคุนกุนยา,โรคไข้สมองอักเสบเจอี

5.โรคตาแดง 

เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำที่สกปรกเข้าตา ทำให้ตาแดง แสบตา เคืองตา 


5 โรคฮิตต้องระวัง! ที่มาพร้อมกับฤดูฝน

ข่าวแนะนำ