TNN "ปอดบวม-ปอดอักเสบ" เกิดจากอะไร อาการเป็นแบบไหน เช็กเลย!

TNN

Health

"ปอดบวม-ปอดอักเสบ" เกิดจากอะไร อาการเป็นแบบไหน เช็กเลย!

ปอดบวม-ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร อาการเป็นแบบไหน เช็กเลย!

"ปอดบวม-ปอดอักเสบ" เกิดจากอะไร ต่างกันหรือไม่ เช็กเลย

ปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบและติดเชื้อ พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ทั้งนี้โรคปอดบวมอาจรุนแรงถึงชีวิตได้ ดังนั้นในบทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ปอดบวม-ปอดอักเสบ ว่าเกิดจากอะไร มีอาการอย่างไร และวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคร้ายนี้ 


ปอดบวม-ปอดอักเสบ คืออะไร?

ปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบและติดเชื้อ มักเกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ปอด จะทำให้ถุงลมปอดอักเสบและเต็มไปด้วยของเหลวหรือหนอง ส่งผลให้หายใจลำบากและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้


สาเหตุของปอดบวม-ปอดอักเสบ

ปอดบวม-ปอดอักเสบ มักเกิดจาก การติดเชื้อ ดังนี้

• เชื้อไวรัส เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสที่พบได้บ่อย เช่น ไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus), RSV (Respiratory syncytial virus), อะดีโนไวรัส (Adenovirus)

• เชื้อแบคทีเรีย พบได้บ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อย เช่น Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae

• เชื้อรา พบได้ไม่บ่อย แต่รุนแรงกว่าการติดเชื้อชนิดอื่น มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เชื้อราที่พบได้บ่อย เช่น Aspergillus fumigatus, Pneumocystis jirovecii


อาการของปอดบวม-ปอดอักเสบ

อาการของปอดบวม-ปอดอักเสบ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปมักมีอาการดังนี้

1. ไอ อาจมีเสมหะสีเขียว เหลือง หรือใส

2. ไข้ หนาวสั่น

3. หายใจลำบาก หายใจเร็ว หรือหายใจถี่

4. เจ็บหน้าอก โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆ หรือไอ

5. อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อยล้า

6. เบื่ออาหาร

7. คลื่นไส้ อาเจียน

8. หัวใจเต้นเร็ว

9. ปากซีด

ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจมีอาการเพิ่มเติมดังนี้

1. สับสน

2. ซึม

3. อุณหภูมิร่างกายต่ำ


การวินิจฉัยปอดบวม-ปอดอักเสบ

แพทย์จะวินิจฉัยปอดบวม-ปอดอักเสบ จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ฟังเสียงปอด และอาจทำการตรวจเพิ่มเติมดังนี้

1. เอกซเรย์ปอด

2. ตรวจเลือด

3. เก็บเสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อ

4. ตรวจ CT Scan ปอด (ในบางราย)


การรักษาปอดบวม-ปอดอักเสบ

การรักษาปอดบวม-ปอดอักเสบ ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแพทย์จะรักษาด้วยยา ดังนี้

1. ยาปฏิชีวนะ กรณีติดเชื้อแบคทีเรีย

2. ยาต้านไวรัส กรณีติดเชื้อไวรัส

3. ยาแก้ไอ

4. ยาละลายเสมหะ

5. ยาแก้ไข้

6. ยาขยายหลอดลม

7. การให้ออกซิเจน กรณีหายใจลำบาก

ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรง อาจต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและให้ออกซิเจนทางหลอดลมหรือเครื่องช่วยหายใจ


การป้องกันปอดบวม-ปอดอักเสบ

การป้องกันปอดบวม-ปอดอักเสบ ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อ ดังนี้

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ

2. สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วย

4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ เป็นต้น


ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลกรุงเทพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง