TNN "ถูกพ่อแม่กดดันเรื่องการเรียน" อยากให้พ่อแม่ฟังเราบ้างทำอย่างไรดี : จิตแพทย์ชวนคุย

TNN

Health

"ถูกพ่อแม่กดดันเรื่องการเรียน" อยากให้พ่อแม่ฟังเราบ้างทำอย่างไรดี : จิตแพทย์ชวนคุย

แรงกดดันสร้างความเครียด อึดอัด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต แม้ว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิต พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกค้นหาศักยภาพ พัฒนาตัวเอง และมีความสุขในชีวิต


ในวัยเรียน หลายคนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากพ่อแม่เรื่องการเรียน โดยเฉพาะเรื่องผลการเรียน เกรด หรือคะแนนสอบ บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนถูกคาดหวังสูง ถูกเปรียบเทียบกับผู้อื่น หรือถูกบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่อยากเรียน

แรงกดดันเหล่านี้สร้างความเครียด อึดอัด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต


ทำไมพ่อแม่ถึงกดดันลูกเรื่องเรียน?

พ่อแม่ส่วนใหญ่กดดันลูกเพราะ:

 • หวังดีกับลูก:  ปรารถนาให้ลูกมีอนาคตที่ดี ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • กลัวลูกเสียเปรียบ:  กังวลว่าลูกจะตามหลังเพื่อน
 • ยึดมั่นในค่านิยม:  เชื่อว่าการเรียนดีคือสิ่งสำคัญที่สุด
 • ประสบการณ์ส่วนตัว:  เคยผ่านความยากลำบากมาก่อน  จึงอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่า

ผลกระทบของการถูกกดดัน

 • ความเครียด:  ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต
 • ความวิตกกังวล:  สูญเสียความมั่นใจ
 • ภาวะซึมเศร้า:  รู้สึกสิ้นหวัง
 • ปัญหาความสัมพันธ์:  ทะเลาะกับพ่อแม่
 • ปัญหาการเรียน:  ผลการเรียนตก
 • พฤติกรรมเสี่ยง:  ติดสารเสพติด

รับมือกับแรงกดดันอย่างไร?

1. เข้าใจพ่อแม่:  ลองมองมุมมองของพ่อแม่  เข้าใจว่าทำไมถึงกดดัน

2. สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา:  พูดคุยกับพ่อแม่ด้วยความสุภาพ  อธิบายความรู้สึก  บอกถึงเป้าหมายและความฝันของตัวเอง

3. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน:  ร่วมกับพ่อแม่ตั้งเป้าหมายการเรียนที่ท้าทายแต่เป็นไปได้

4. แสดงให้เห็นถึงความพยายาม:  ทุ่มเทให้กับการเรียน  แสดงให้พ่อแม่เห็นถึงความตั้งใจ

5. หากิจกรรมที่ชอบ:  ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร  ผ่อนคลายความเครียด

6. ขอความช่วยเหลือ:  ปรึกษาครู  นักจิตวิทยา  หรือสายด่วนสุขภาพจิต


ข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่

 • รับฟังลูก:  เข้าใจความรู้สึก  ความคิด  และความฝันของลูก
 • ให้กำลังใจ:  ชื่นชมความพยายาม
 • ไม่เปรียบเทียบ:  เปรียบเทียบลูกกับตัวเอง
 • เคารพในตัวลูก:  ให้ลูกมีอิสระในการตัดสินใจ
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ:  หากไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูก

การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิต  พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกค้นหาศักยภาพ  พัฒนาตัวเอง  และมีความสุขในชีวิต


จำไว้ว่า:  การสื่อสารอย่างเปิดใจ  เข้าใจซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกัน  จะช่วยคลี่คลายปัญหา  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง