TNN ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี พบมีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย

TNN

Health

ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี พบมีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย

ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ฟรี พบมีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ผู้หญิงไทยยังเข้าตรวจคัคกรองมะเร็งปากมดลูกน้อยกว่าเป้าหมาย ชวนลงทะเบียนรับชุดเก็ยตัวอย่างได้ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตนเอง(HPV DNA Self-sampling)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ชวนหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ตรวจคัดกรองทุก 5 ปี  เพื่อหยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย แต่ยังมีหญิงไทยกว่า 10 ล้านคน ที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรอง


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย สาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ ผู้หญิง ไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี ที่ผ่านมาพบว่าหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองได้น้อย โดยล่าสุดปี 2566 พบว่าผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกน้อยที่สุดในประเทศ เพียงแค่ 30,000 คนต่อปี


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เพิ่มทางเลือกให้หญิงไทยที่ไม่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ให้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) เพื่อส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test  ที่จะตรวจเชิงลึกถึงสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งอยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ สำหรับสตรีไทย อายุ 30-60 ปี ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั่วประเทศ 


ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30 - 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยสามมารถตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านเพื่อรับชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองได้ที่ แอพเป๋าตัง หรือในเขตกรุงเทพมหานครสามารถรับบริการได้ที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง