TNN "ขนย้ายแคดเมียมวันนี้" กรมควบคุมโรคแนะปชช. ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย

TNN

Health

"ขนย้ายแคดเมียมวันนี้" กรมควบคุมโรคแนะปชช. ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย

ขนย้ายแคดเมียมวันนี้ กรมควบคุมโรคแนะปชช. ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย

การปฏิบัติตัวของประชาชน ผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนน ตามเส้นทางการขนกากแคดเมียม

จากกรณีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม เพื่อไปฝังกลบที่ จ.ตาก ช่วงเวลา 19.00 น. ของวันนี้ 29 เมษายน 2567 กรมควบคุมโรคได้แนะวิธีการปฏิบัติตัวของประชาชน ผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนน ตามเส้นทางการขนกากแคดเมียมจากต้นทางใน 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดตาก โดยให้สังเกตขบวนรถขนกากแคดเมียม และขับขี่ร่วมทางอย่างมีสติ ควรใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับรถขนกากแคดเมียม ซึ่งอาจจะทำให้ภาชนะที่บรรจุกากแคดเมียมแตก หรือรั่วไหลออกมา จนอาจจะทำให้สัมผัสกับผู้ขับขี่หรือผู้ร่วมอุบัติเหตุ จนถึงประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางได้ 


หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง และมีการปนเปื้อนของกากแคดเมียมออกมา ผู้ประสบเหตุไม่ควรเข้าไปสัมผัสโดยตรง ควรออกห่างและอยู่ในทิศเหนือลม เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าสู่ร่างกาย สวมหน้ากากป้องกัน N95 KN95 หรืออย่างน้อยควรสวมหน้ากากอนามัยและออกห่างทันที ทีมกู้ชีพที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อช่วยชีวิตตามมาตรฐานการกู้ชีพ แต่ผู้บาดเจ็บมีการปนเปื้อนกากแคดเมียม ก็ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานหรือเท่าที่มี แล้วดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงกว่าปกติ เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุไปก่อน เมื่อจบภารกิจแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวไม่ครบถ้วน ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและติดตามอาการจากการสัมผัสกากแคดเมียมต่อไป ส่วนการกู้ภัยที่มีการปนเปื้อน ทีมกู้ภัยควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวตามมาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่นโลหะ แว่นตา ถุงมือ เสื้อกาวน์คลุมทั้งตัว และสวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าปฏิบัติการกู้ภัย  


 “อย่างไรก็ตาม โอกาสเกิดอุบัติเหตุคงจะมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นการขนย้ายที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและทุกขั้นตอนดำเนินการตามมาตรฐาน ฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นจากกากแคดเมียมจะฟุ้งกระจายออกมาปนเปื้อนท้องถนนระหว่างเดินทางตามปกติ คงเป็นไปไม่ได้ ประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางบนท้องถนนในเส้นทางขณะที่มีการขนกากแคดเมียม ก็ไม่ต้องกังวลใจ ให้ปฏิบัติตัวตามปกติ” 


ทั้งนี้ เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานในการขนกากแคดเมียม ขึ้นรถลงรถ ซึ่งมีโอกาสสัมผัสสูง จะต้องสวมแว่นตา สวมถุงมือ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโลหะ ระดับ N95 KN95 หรือ FFP2 ขึ้นไป สวมเสื้อกาวน์คลุมทั้งตัวที่ป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าบูทตลอดเวลาทำงาน และเมื่อขนขึ้นหรือลงรถเสร็จแล้ว จะต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันที และห้ามมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องที่บรรทุกกากแคดเมียมโดยเด็ดขาด การดำเนินการขนย้ายครั้งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ที่มีความรู้ และมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี จึงคาดว่าจะเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางบนท้องถนน


ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

Website : https://www.tnnthailand.com/news/health/

Facebook : https://bit.ly/TNNHealthFacebook

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Instagram : https://www.instagram.com/tnn_health/

Line @TNNHEALTH : https://lin.ee/MNckVHq

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/TNNHealthFacebook

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง