TNN รู้จัก "ไวรัสโรต้า" โรคติดเชื้อในลำไส้ วายร้ายใกล้ตัว

TNN

Health

รู้จัก "ไวรัสโรต้า" โรคติดเชื้อในลำไส้ วายร้ายใกล้ตัว

รู้จัก ไวรัสโรต้า โรคติดเชื้อในลำไส้ วายร้ายใกล้ตัว

รู้จัก "ไวรัสโรต้า" โรคติดเชื้อในลำไส้ วายร้ายใกล้ตัว

เชื้อไวรัสโรต้า เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในเด็กวัย 5 ขวบปีแรกซึ่งไวรัสนี้ระบาดได้ตลอดทั้งปี และพบมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว


การติดต่อ

ติดต่อโดยเข้าทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้ออาจปนเปื้อนมากับมือสิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นต่าง ๆ ผู้ป่วยสามารถแพร่เซื้อออกมากับอุจจาระได้ตั้งแต่ 2 วันก่อนเริ่มมีอาการ


อาการ

-หลังได้รับเชื้อไวรัสโรต้าข้าสู่ร่างกาย มักมีอาการภายใน 2 วัน

-ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ

-อาเจียน

-มีไข้สูง และอาจเกิดอาการชักในเด็กเล็ก

-ภาวะขาดน้ำ ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงรุนแรง และเกิดภาวะช็อก

-ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมีอาการรุนแรง


วิธีป้องกัน

-ล้างมือด้วยสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย และก่อนหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม

-ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ

-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-วัคซีนโรต้า ปัจจุบันเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย ช่วยลดความรุนแรงของโรค


ขอบคุณข้อมูล : ผศ. ดร. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

Website : https://www.tnnthailand.com/news/health/

Facebook : https://bit.ly/TNNHealthFacebook

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Instagram : https://www.instagram.com/tnn_health/

Line @TNNHEALTH : https://lin.ee/MNckVHq

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/TNNHealthFacebook

ข่าวแนะนำ