TNN ระวัง "ซึมเศร้าหลังวันหยุด" เผย 6 วิธีรับมือ ปรับใจให้พร้อมลุยงานต่อ

TNN

Health

ระวัง "ซึมเศร้าหลังวันหยุด" เผย 6 วิธีรับมือ ปรับใจให้พร้อมลุยงานต่อ

ระวัง ซึมเศร้าหลังวันหยุด เผย 6 วิธีรับมือ ปรับใจให้พร้อมลุยงานต่อ

กรมสุขภาพจิต ชวนประชาชนสำรวจจิตใจ เผยวันหยุดยาวอาจคู่เคียงกับภาวะซึมเศร้า พร้อมแนะ 6 วิธีรับมือ

กรมสุขภาพจิตเตือนระวังภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว


นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในทางจิตวิทยา Post-Vacation Depression หรือ Post-vacation Blues หมายถึง อารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นหลังหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าเบื่อหน่ายและไม่กระตือรือร้น ส่งผลให้มีอาการคล้ายภาวะหมดไฟหรือรบกวนการทำงาน


นายแพทย์พงศ์เกษม กล่าวว่า "อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว" ไม่ใช่โรคทางจิตเวช แต่เป็นสภาวะอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นหลังวันหยุดยาว ซึ่งโดยปกติแล้วจะสามารถหายไปเองใน 2 – 3 วัน แต่สำหรับบางคนอาการอาจอยู่ยาวถึง 2 – 3 สัปดาห์เลย โดยอาการหลักๆ ก็คือ อารมณ์เศร้า หดหู่ เหนื่อย ไม่อยากทำอะไร และรู้สึกเหมือนคนหมดไฟ


กรมสุขภาพจิตจึงขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อรับมือกับอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 1) หาแรงจูงใจในการไปทำงาน 2) สร้างคุณค่าในการทำงาน 3) อยู่กับปัจจุบัน 4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน 5) หาเพื่อนรู้ใจและทีมในการทำงาน และ 6) วางแผนเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไป


นายแพทย์พงศ์เกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่รุนแรง แต่มีผลอย่างมากต่อทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน หากปล่อยให้มีอาการซึมเศร้านาน ก็จะทำให้เกิดภาวะหมดไฟและส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการทำงาน ดังนั้น จึงควรดูแลจิตใจตนเองและใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตดังกล่าวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้น

ข่าวแนะนำ