TNN เศร้าธรรมดา หรือ ซึมเศร้า? ฟังจิตแพทย์ไขข้อข้องใจ : จิตแพทย์ชวนคุย

TNN

Health

เศร้าธรรมดา หรือ ซึมเศร้า? ฟังจิตแพทย์ไขข้อข้องใจ : จิตแพทย์ชวนคุย

ภาวะซึมเศร้า เป็นโรคที่รักษาหายได้ การรักษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ อย่าละเลย หากคุณคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า การขอความช่วยเหลือ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด


ความรู้สึก "เศร้า" และ "ภาวะซึมเศร้า" หลายๆ คนอาจสงสัยว่าทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร 


ความเศร้า เป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต หรือมีแรงกระตุ้น เช่น เสียใจ ผิดหวัง เครียด  โดยทั่วไปความเศร้ามักจะค่อยๆ บรรเทาลง เมื่อเวลาผ่านไป หรือเมื่อเราสามารถจัดการกับปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าได้ 


ภาวะซึมเศร้า ต่างจากความเศร้าตรงที่ เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่รุนแรงและเรื้อรัง มักเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน หรือเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ส่งผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และสุขภาพโดยรวม


ลองสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้ ว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่:

  • รู้สึกเศร้า หดหู่ สิ้นหวัง เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป
  • เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร
  • รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย นอนหลับยาก หรือหลับมากเกินไป
  • เบื่ออาหาร หรือ ทานอาหารมากขึ้น
  • รู้สึกไร้ค่า สิ้นหวัง
  • รู้สึกหงุดหงิด โมโหง่าย
  • มีปัญหาในการจดจ่อ คิดอะไรไม่ออก
  • มีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง หรือ ฆ่าตัวตาย

หากคุณมีสัญญาณเหล่านี้ แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

ภาวะซึมเศร้า เป็นโรคที่รักษาหายได้  การรักษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ

อย่าละเลย  หากคุณคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า  การขอความช่วยเหลือ  คือสิ่งที่สำคัญที่สุดข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง