TNN เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปอด สูบบุหรี่จัด ต้องดู

TNN

Health

เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปอด สูบบุหรี่จัด ต้องดู

เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปอด สูบบุหรี่จัด ต้องดู

เปิด 5 พฤติที่ควรเลี่ยง เสี่ยง "มะเร็งปอด" สูบบุหรี่จัด ต้องดู

มะเร็งปอด ถือเป็นโรคที่อันตราย เพราะยังไม่มีวิธีที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยในบทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ 5 พฤติกรรมที่ควรเลี่ยง เพราะอาจทำให้เสี่ยงมะเร็งปอดได้ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย


5 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปอด สูบบุหรี่จัด ต้องระวัง!

1. สูบบุหรี่จัด

การสูบบุหรี่จัด เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอด โดยจากงานวิจัยพบว่า 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้สารเคมีในบุหรี่มีมากกว่า 7,000 ชนิด  และหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง

2. อยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

การสัมผัสหรือได้รับควันบุหรี่มือสองอยู่เป็นประจำ ก็เป็นอันตรายต่อผู้สูบไม่แพ้กัน โดยสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไป 30-40% เลยทีเดียว

3. สัมผัสฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ

ฝุ่นละออง PM 2.5, ควันพิษ, และไอเสียจากรถยนต์  ถือเป็นมลพิษทางอากาศที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้

4. ทำงานสัมผัสสารเคมี

ในสารเคมีบางชนิด เช่น แร่ใยหิน เรดอน ยูเรเนียม  สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการทำงานสัมผัสสารเคมีเหล่านี้ หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ควรป้องกันตนเองจากการรับสารเหล่านี้ให้ถูกวิธีอย่างเคร่งครัด

5. เป็นโรคปอดเรื้อรัง โดยไม่รักษาให้หาย

โรคปอดเรื้อรังหลายชนิด เช่น วัณโรค ปอดอักเสบเรื้อรัง สามารถเพิ่มความเสี่ยง หรือพัฒนามาเป็นมะเร็งปอดได้ 


วิธีป้องกันมะเร็งปอด

1. งดสูบบุหรี่

2. หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

3. หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ

4. ตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำ


ที่มาข้อมูล : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง