TNN วัคซีนไข้หวัดใหญ่! หมอยง เผยเหตุผลไม่มีความจำเป็นต้องฉีดชนิด 4 สายพันธุ์

TNN

Health

วัคซีนไข้หวัดใหญ่! หมอยง เผยเหตุผลไม่มีความจำเป็นต้องฉีดชนิด 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่! หมอยง เผยเหตุผลไม่มีความจำเป็นต้องฉีดชนิด 4 สายพันธุ์

หมอยง เผยเหตุผล "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดชนิด 4 สายพันธุ์ เตือนโรคนี้เริ่มระบายในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan  โดยระบุว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 9 เมษายน 2567


วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับปีนี้ (ขั้วโลกใต้) ที่จะใช้กับประเทศไทย มาแล้ว ไข้หวัดใหญ่มักจะเริ่มระบายในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยเฉพาะในหน้าฝน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น 4 สายพันธุ์ คือไข้หวัดใหญ่ A 2 สายพันธุ์ (H1N1, H3N2) ไข้หวัดใหญ่ B 2 สายพันธุ์ (Yamagata และ Victoria) ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพราะสายพันธุ์ Yamagata ไม่มีการตรวจพบมาเกือบ 4 ปีแล้ว รวมทั้งประเทศไทยด้วย เชื่อว่าสายพันธุ์นี้คงหมดไปหรือ สูญพันธุ์แล้ว

วัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์จะไม่มีสายพันธุ์ Yamagata จึงเพียงพอหรือไม่แตกต่างกับ 4 สายพันธุ์เลย
วัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์จะมีราคาถูกกว่าชนิด 4 สายพันธุ์ และผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันเพราะไม่มีสายพันธุ์ Yamagata แล้ว
บริษัทวัคซีนทั่วโลกกลับตัวไม่ทัน ได้ผลิต 4 สายพันธุ์ออกมาแล้ว มีน้อยมากที่ผลิตเป็น 3 สายพันธุ์
ปีนี้จึงต้องฉีด 4 สายพันธุ์ทั้งที่ความจำเป็นของสายพันธุ์ที่ 4 Yamagata ไม่มีความจำเป็นและวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ก็ถูกกว่า
การศึกษาติดตามการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในแผนการให้วัคซีนแห่งชาติ
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง