TNN online วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

TNN ONLINE

Health

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก" ฟรี 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่ ไม่รับ walk in

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก" ฟรี 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาฉีดได้ที่นี่ ไม่รับ walk in


สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนหญิงชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 26 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี (1,700 สิทธิ์) 


ให้บริการวัคซีนในวันที่ 4-6, 11-12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ,13.00-16.00 น. และในวันที่ 2, 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น.


สถานที่ให้บริการ : คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชั้นล่าง ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ


เปิดลงทะเบียน วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจํานวน ลงทะเบียนคลิก HTTPS://HPV.QSMI.KCMH.OR.TH/


หมายเหตุ : 


สงวนสิทธิ์สําหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มเท่านั้น


-การลงทะเบียน : ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับบริการวัคซีน 2 วัน


-กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้


**หากมาไม่ตรงตามนัดถือว่าสละสิทธิ์


-กรุณานําบัตรประชาชน และสมุดวัคซีนเด็กมาด้วย


-กรณีที่เคยได้รับวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์มาก่อน โดยจะลงทะเบียนได้เมื่อมีระยะห่างจากเข็มแรกมากกว่า 6 เดือน โดย


*กรณีที่ 1 ได้รับวัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ เข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี จะเข้ารับ HPV 4 สายพันธุ์ เพิ่มอีก 1 เข็ม (หากเข็มแรกหลังอายุ 15 ปี จะได้รับเพิ่มอีก 2 เข็ม)


*กรณีที่ 2 ได้รับวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ มา 1 เข็ม จะได้รับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (หากอายุ 15 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 3 เข็ม)


•ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน HPV ต้องมาพร้อมผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป


ให้บริการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่รับ walk in


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฉีดฟรี! รับเพียง 1,700 สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ