TNN online ข่าวดี! "สิทธิบัตรทอง" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการ

TNN ONLINE

Health

ข่าวดี! "สิทธิบัตรทอง" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการ

ข่าวดี! สิทธิบัตรทอง เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการ

ข่าวดี! "ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

ข่าวดี! "ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้


ในปี 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ด้วยการสนับสนุนการจัดบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บณ คลินิกเทคนิคการแพทย์' ที่ใกล้บ้านโดยมี สปสช. เขต เป็นผู้จัดเครือข่าย


เจาะเลือด-ตรวจแล็บใกล้บ้าน คืออะไร ?

บริการ : ให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมทำการตรวจวิเคราะห์ผล


กลุ่มเป้าหมาย :

กรณีผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการที่ดูแล

กรณีสร้างเสริมสุขภาพ : ตามกลุ่มกลุ่มเป้าหมายในแต่ละลายที่กำหนด


ช่องทาง :

1. มารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์

2. ให้ไปเจาะเลือดที่บ้านในกรณีผู้ป่วยติดเตียงหรือกรณีมีความจำเป็น


สิทธิประโยชน์ 24 รายการ ดังนี้

ผู้ป่วยนอก (OP) 8 รายการ

1. การตรวจหาความเข้มข้น และความผิดปกติของเม็ดเลือด

(Complete Blood Count: CBC )

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar)

3. การตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C)

4. การตรวจระดับไขมันในเลือด

(Lipid Profile: Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)

5. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test : SGOT,SGPT, ALK, Total Protein, Total bilirubin,

Direct bilirubin, Albumin)

6. การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)

7. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

8. การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)


(ผู้ป่วยโรครื้อรังรายเก่า ที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการ)

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2 รายการ

1. ตรวจทดสอบปัสสาวะ ในกรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์

2. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ(กลุ่มเป้าหมายอ่ายุ 50-70 ปี ทุก 2 ปี)

(ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)


อัตราการชดเชยค่าบริการ

- ชดเชยค่าเก็บสิ่งส่งตรวจ-ตรวจวิเคราะห์ผลตามรายการบริการที่ สปสช. กำหนด Fee schedule

- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านหรือที่พักอาศัยจ่ายเพิ่มเติม 80 บาทหน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้รับบริการได้


ข่าวดี! สิทธิบัตรทอง เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน ครอบคลุม 24 รายการข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง