TNN online ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพิกัด "คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กทม." รวม 21 แห่ง

TNN ONLINE

Health

ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพิกัด "คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กทม." รวม 21 แห่ง

ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพิกัด คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กทม. รวม 21 แห่ง

ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพักัด "คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร" รวม 21 แห่ง มีบริการที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรได้ที่นี่

ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพักัด "คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร" รวม 21 แห่ง มีบริการที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรได้ที่นี่


หลังจาก รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคฝีดาษลิงภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 19/2566 ว่า สถานการณ์ปัจจุบันในสิงหาคมที่ผ่านมาตัวเลขผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นกว่าในเดือนกรกฎาคมและมิถุนายน โดยมีผู้ป่วยเดือนสิงหาคมประมาณ 80 ราย จากข้อมูลจะเห็นว่าเป็นเฉพาะกลุ่ม มักจะอยู่ในเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกทม.


ทั้งนี้ กทม. มีคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) ซึ่งเปิดอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และมีอนามัยซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับสถานศึกษา ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งจะเน้นย้ำให้การสื่อสารในทุกเรื่องที่ต้องควรระวัง ในส่วนโรคฝีดาษลิงก็จะเน้นย้ำและสื่อสารให้หนักมากขึ้นเปิดพิกัดศูนย์คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กทม.ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 16 แห่ง

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ณ อาคาร 4 ชั้น 3

โทร. 0-2587-0618 ต่อ 303

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ณ ชั้น 1

โทร. 0-2246-1553 ต่อ 104

3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ณ ชั้น 4

โทร. 0-2282-0473 ต่อ 405

4.ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ณ ชั้น 2

โทร. 0-2391-6082 ต่อ 206

5.ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ณ ชั้น 3

โทร. 0-2349-1816-7

6.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ณ ชั้น 3

โทร. 0-2233-6329 ต่อ 105

7.ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง ณ อาคารข้างสำนักเขต ชั้น 2

โทร. 0-2277-2660 ต่อ 204

8.ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ณ ชั้น 2

โทร. 0-2465-0014 ต่อ 203

9.ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ณ ชั้น 3

โทร. 0-2860-8210 ต่อ 311

10.ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง-นุชเนตร ณ ชั้น 3

โทร. 0-2476-6495 ต่อ 1311,1312

11.ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล ณ ชั้น 1

โทร. 0-2468-5297

12.ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ณ ชั้น 1

โทร. 0-2249-1385, 02-249-1376

13.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ณ อาคาร 1 ชั้น 2

โทร. 0-2391-6082 ต่อ 206

14.ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

โทร. 0-2421-2147-9 ต่อ 602

15.ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ ณ ชั้น 3

โทร. 0-2536-0163

16.ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา ณ ชั้น 1

โทร. 0-2548-0495


โรงพยาบาลสังกัด กทม. จำนวน 5 แห่ง

1.โรงพยาบาล หน่วยบริการผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

โทร. 0-2220-8000 ต่อ 10350

2.โรงพยาบาลตากสิน Love Care Clinic

โทร.09-8539-9746

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ห้องตรวจจิตเวช ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี

โทร.0-2289-7024-25

4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คลินิกประกันสังคม

โทร.0-2421-2122 ต่อ 8913

5.โรงพยาบาลสิรินธร คลินิกพิเศษอายุรกรรม ชั้น 2

โทร. 0-2328-6900-19


ฝีดาษลิงระบาด! เปิดพิกัด คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กทม. รวม 21 แห่งภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ